Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Galeria personajelor literare. Ghid pentru pregătirea evaluării și bacalaureatului.


Galeria personajelor literare. Ghid pentru pregătirea evaluării și bacalaureatului.  

Ediția a II-a revizuită și adăugită


19,62 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00
  • Autor(i): Codrescu Grigore
  • An aparitie: 2017
  • ISBN: 978-606-583-713-3
  • Pagini: 190

 

Recomandări metodologice

Prezenta lucrare are în vedere, în sens strict, programele şi manualele şcolare actuale, precum şi exigenţele subiectelor de la ultimele sesiuni ale examenelor – teste naţionale şi bacalaureat.

Rezultatele optime ale studierii revistei noastre pot apărea numai după lectura atentă a operelor literare din care fac parte personajele; desigur, e de preferat lectura­-studiu, lectura cu adnotări consemnate pe fişe, sau pe caiete de lectură recomandate şi în şcoală.

În studiul materialului propus de noi, e de recomandat ca fiecare elev să con­frunte propriile impresii de lectură şi adnotările făcute anterior cu interpretările şi modelele de caracterizare recomandate aici. Adăugând, la acest proces mintal com­plex, şi rezolvarea exerciţiilor de autoevaluare – oral sau scris, după caz – formulate la sfârşitul fiecărei fişe de personaj, se realizează aprofundarea şi fixarea unui seg­ment esenţial al pregătirii pentru examene.

Fără îndoială, identificarea altor argumente/contra- argumente în ţesătura operei literare respective, privind profilul personajului literar în discuţie, intră în sfera, ad­mirabilă, de manifestare a creativităţii fiecăruia.

Cei mai ambiţioşi, iubitorii de texte clasice îşi vor putea uşor fixa în memorie replici/enunţuri-cheie ce definesc evoluţia unor personaje literare, cu care îşi vor putea susţine convingător intervenţiile orale sau scrise, delectându-se totodată cu frumuseţile limbii literare artistice.

Precizând că modelele de compoziţie şi reperele de analiză ce urmează, cuprin­zând caracterizarea personajelor, trebuie considerate doar variante, fiind totodată adaptate claselor gimnaziale şi celor liceale, dar şi – mai ales – formelor literare studiate (baladă, schiţă, nuvelă, dramă, roman etc.) propunem şi o posibilă schiţă de plan întru realizarea unei asemenea compoziţii literare:

1. Preliminarii

- tipul personajului în raport cu realitatea: real/imaginar;

- locul, momentul şi împrejurările în care apare;

- raporturile cu celelalte personaje.

2. Statutul social şi psihologic în raport cu tema şi cu conflictul din structura operei epice/dramatice.

3. Relaţiile personajului cu comunitatea sau cu alte personaje; evoluţia lui în raport cu acestea (trimiteri la câteva momente ori situaţii semnificative).

4. Distingerea unor trăsături caracteristice, precum şi a individualităţii persona­jului, argumentate cu elemente din universul creaţiei.

5. Comentarea modalităţilor şi a mijloacelor predominante folosite de autor în conturarea personajului.

6. Relevarea relaţiei dintre începutul şi sfârşitul operei, din perspectiva destinu­lui/evoluţiei persona-jului; situarea acestuia în familia corespunzătoare din punctul de vedere al teoriei şi istoriei literare.

Fiecare compoziţie literară privind caracterizarea unui personaj va fi elaborată din perspectiva tipului pe care îl ilustrează acesta, în cadrul formei literare în care evoluează şi la nivelul anului de studiu respectiv: principal/secundar, pozitiv/negativ,  clasic/romantic/ realist, unilateral/complex, plat/rotund, narator/ martor/absent, simbolic/alegoric ş.a.m.d. Comparaţia cu alte personaje cunoscute aduce totdeauna nuanţări.

 

CUPRINS

 

I. ARGUMENT

- recomandări metodologice                                     5         

 

II. PERSONAJUL LITERAR - REPERE TEORETICE          

- Statutul personajului literar                                    8

- Tipuri de personaje în diverse forme literare

(genuri, specii)                                                          10

- Modalităţi de caracterizare a personajului;

sugestii didactice                                                       13       

III. GALERIA PERSONAJELOR LITERARE.            

- Ciobănaşul moldovean

balada populară Mioriţa                                            15

Prâslea - basmul popular

Prâslea cel voinic şi merele de aur                           20 

- Samson - fabula

Câinele şi căţelul, de G. Alexandrescu                     25

- Plăieşii - personajul colectiv din povestirea

 Sobieski şi românii, de C. Negruzzi                         29 

- Goe - schiţa D-l Goe... , de I. L. Caragiale                   35

- Alexandru Lăpuşneanul - nuvela

Alexandru Lăpuşneanul de C. Negruzzi                   39

- Vornicul Moţoc - nuvela

Alexandru Lăpuşneanul, de C. Negruzzi                  44

- Mihai Viteazul - balada cultă

Paşa Hassan, de G. Coşbuc                                      48

- Dan - poemul

Dan, căpitan de plai, de V. Alecsandri                     52

- Nică -

Amintiri din copilărie, de I. Creangă                        57

- Vitoria Lipan - romanul

Baltagul, de M. Sadoveanu                                       62

- Pristanda - fragment din comedia

O scrisoare pierdută, de I. L. Caragiale                    68

- Personajul-narator din povestirea SF

Planeta celor doi sori, de Horia Aramă                    75

- Harap-Alb - basmul cult

Povestea lui Harap-Alb, de I. Creangă                     82 

- Ancuţa - povestirea

Cealaltă Ancuţă, de M. Sadoveanu                          89 

- Gavrilescu - nuvela fantastică

La ţigănci, de M. Eliade                                            95 

- Stavrache - nuvela psihologică

În vreme de război, de I. L. Caragiale                     103

- Apostol Bologa - romanul psihologic

Pădurea spânzuraţilor, de L. Rebreanu                   110 

- Ştefan Gheorghidiu - romanul modern

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte

de război, de Camil Petrescu                                    118

- Costache Giurgiuveanu - romanul balzacian

Enigma Otiliei, de G. Călinescu                               126  

- Ştefan cel Mare - drama istorică

Apus de soare, de B. Delavrancea                            134 

- Gelu Ruscanu - drama de idei

Jocul ielelor, de C. Petrescu                                     142  

- Manole - drama mitică

Meşterul Manole, de L. Blaga                                  149

 

IV. PROIECTE DE COMPOZIŢII

 

- Portretul lui Ion al Glanetaşului -

medalion literar                                                         156

- Portretul lui Ilie Moromete

medalion literar                                                         163

- Note de călătorie –

după romanul lui Camil Petrescu                             173

- Paralelă literară între romanele lui

M. Sadoveanu şi G. G. Márchez                               179

- Comparaţie între personaje

nuvela Moara cu noroc                                            184

 

- Bibliografie selectivă                                            191

- Cuprins                                                                  193

 

30 alte produse in aceeasi categorie:

Clientii care au cumparat acest produs au mai cumparat si:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte

PROMOTII

  • Zanele. Carte cu 100 de abtibilduri
  • Zanele
    7,90 lei (-20%)
    6,32 lei

Toate promotiile