Incotro ?

18,86 lei


Cantitate

0234.537.441 / 0740.429.533

Program: Luni - Vineri » 09:00-16:00


             

„Eu dacă ştiam/ Nu mă mai năşteam”

 

Metafora integratoare a

drumului

 

 

            În viziunea Roxanei MEDVEŢKI, copilăria – vârsta tuturor vârstelor, cum o definea Lucian Blaga – rămâne un izvor sublim, din care noi, ceilalţi, însinguraţi şi înstrăinaţi în propria soartă, „ne potolim” setea de libertate, de Dumnezeu, de iubire, de frumuseţe, de bunătate, de prietenie etc. Nu întâmplător, în romanul poematic „Încotro?”, autoarea, pentru a transfigura în estetica lui Creangă, amintirile lui „Ilie” – acelaşi cu „orăşeanca” Ilinca, nepoata, care-şi trăia edenic vacanţele în „satul uitat între vii”, în fapt un alter-ego al scriitoarei şi varianta feminină a lui Nică a lui Ştefan Apetrei din Humuleşti - supune scriitura la condiţia ilimitată a poeziei şi pare convinsă, în spiritul romanticului Novalis, că „cea mai înaltă, mai autentică proză este poemul epic”. Cele XI capitole/ poeme epice sunt „felii de viaţă” reţinute de memoria (in)voluntară a povestitorului care-şi revede „satul uitat”, după 30 de ani, amintiri bazate pe evocarea unui timp trecut (illo tempore), relativizat, mitic, elegiac, potenţat de poetica atmosferei, de picturalitatea narativă, de spaţiul devenit agent al naraţiunii, de interogaţii.

            Povestirea ca nucleu esenţial al epicului romanesc respectă un ceremonial specific, care trădează ideea că R. M. gândeşte satul considerat un „axis mundi” – poate după modelul Rebreanu, Preda – ca pe o sublimă, tragică, absurdă, cosmică şi nesfârşită Poveste (diegesis, în limbajul lui Aristotel) unde generaţiile se succed („ne succedem generaţii şi ne credem minunaţi” - Eminescu) sub stigmatul nenorocului, cum are grijă să precizeze naratorul pătruns de vanitas vanitatum et

omnia vanitas, de fugit tempus, de vae soli şi, nu în ultimul, de vae victis!

            Singular rămâne caracterul de spectacol când sublim, când tragic, când comic al lumii povestitorului, satul „uitat între vii”, asediat perpetuu de o nouă civilizaţie privită cu „ochi ipocriţi de Satan” şi respinsă de Badea Gheorghe, Ţaţa Frăsina, Ţaţa Anica, Buzata, dar    şi de neliniştita Ilinca etc. Funcţia transformatoare a râsului, ridendo dicere verum – a spune râzând, adevărul -, ridendo castigat mores – râzând îndreptăm moravurile -, metafora integratoare a drumului (excelent configurată din incipit, în deznodământ, de peregrinările aparent nejustificate ale Ilincăi), erudiţia folclorică şi sapienţialitatea specifică universului rural, narativ-moldovenesc, caracterul universal şi reprezentativ al problematicii transfigurate, originalitatea limbajului, inimitabil, liric, reflexiv, muzical, arhaizant etc. – pe scurt, graiul inconfundabil al Moldovei care i-a zămislit pe Grigore Ureche, Ioan Neculce, Creangă, Eminescu, Sadoveanu etc.

            Prospeţimea scriiturii de evocare a copilăriei, în antiteză cu vârsta mitică a „satului uitat” (dar ce nu este uitat întrebăm noi?), disoluţia în timp a Moldovei şi implicit a neamului, suflu poetic melancolizat, lirica „mascată”, ca în scriitura lui Ionel Teodoreanu, fluxul şi refluxul amintirilor, tonalitatea elegiacă (citim în subtext o elegie filosofică de         o tristeţe eminesciană, nu bacoviană!), farmecul unei lumi „ce gândea în basme şi vorbea în poezii”, copilăria pierdută a Ilincăi, (pentru care nu mai există drum de întoarcere, există doar adverbul de loc interogativ „Încotro”?), mitul familiei patriarhale, „războiul” dintre sat, metaforă vie a românismului, şi oraş, simbol      al Împărăţiei Răului în viziune sămănătorist-poporanistă a naratorului, voinţa romancierei de a-şi controla lucid sensibilitatea, realismul magic sadovenian, romantismul rural, cum ar fi spus            G. Călinescu, reintegrarea firească a poeziei în alchimia poematică a scriiturii, legătura imanentă cu tradiţia, viziunea monografică asupra satului arhetipal românesc („veşnicia s-a născut la sat”), abundenţa metaforei vii, integratoare etc. sunt tot atâtea elemente ce ne revelă un scriitor de tip arhaic, mitic (mitul satului patriarhal, al copilăriei „copilului universal”, sub care R. M. alegorizează copilăria neamului, mitul familiei, al şătrarilor veşnic pe drumuri, mitul iubirii, al morţii, al singurătăţii, al teroarei răului etc.)        şi tragic, necontaminat – rara avis – de  postmodernism, de stereotipia noului, de mode nord sau sud-americane.

            Sub viziunea romantico-panteistă asupra lumii se ascunde un contemplator ce tinde spre împăcarea conflictelor reale, prin meditaţie, credinţă, comunicare cu celălalt. Aproape singulară ni se pare neaderenţa sufletească a autoarei la societatea (post)industrială, mai ales la efectele degradante ale invaziei noului, deşi „toate-s vechi şi nouă toate”. Aşa se explică tendinţa de retragere în natură, în frumos, în trecutul legendar şi mitic, într-un Dumnezeu iubitor de oameni, în voinţa de a-i înţelege şi de a comunica cu ceilalţi. Paseismul Roxanei Medveski ar putea părea desuet cititorului superficial. Să nu uităm, lectura este un act clar de narcisism. Nu vedem în carte decât figura spiritului nostru.

            În realitate romanul „satului uitat între vii” (Vă mai amintiţi versurile lui Nichita: „N-ai să vii şi n-ai să morţi/ N-ai să şapte între sorţi”) nu este lipsit de rafinament, intelectualitate şi filosofie ce propune supunerea individului la legea firii, într-o aură de fatalitate melancolică şi în voinţa de a renaşte o ordine esenţial senină şi sapienţială. Demoniei moderne şi sentimentului tragic al vieţii de fiecare zi, R. M. le contrapune în spiritul lui Ion Creangă, paradisul natural al satului patriarhal moldovenesc, reconciliat cu Universul şi mai ales cu Dumnezeu, nu însă şi cu unii slujitori ai bisericii creştine. În opinia noastră, povestitorul premerge   ca mentalitate estetică, romancierului, întrucât exprimă narativo-descriptiv spiritualitatea unei lumi arhaice configurată, ca o spaimă împietrită, ca un vis încremenit” (Eminescu), în care omul împăcat cu sine, dar nu şi cu stăpânii lumii, este supus mai curând legilor nescrise ale cosmosului.

            Încotro? mi se pare revelator  pentru fenomenul de continuitate al literaturii autohtone, tocmai prin utopia   filosofico-socială, natural-ţărănească şi istorico-naţională, de sorginte eminesciano-sadoveniană. Cartea conservă, dincolo de eşecul fatal al vieţii, valorile supreme, atemporale, ale fiinţei. Paradoxal,          sub retorica aparent tradiţională şi accesibilă, romanul poetico-istoric se adresează cititorului rafinat, cunoscător al subtilităţilor limbii române, capabil să trăiască între utopia unui umanism reînviat şi cruzimea lipsei de speranţă ce ameninţă apocaliptic, prezentul şi viitorul.

Admirabilă mi se pare voinţa Roxanei MEDVEŢKI de a sintetiza în această carte „toată povara neamului”! Revelatoare pentru metafizica naratorului sunt şi cele două motto-uri – Nicolae Steinhardt şi Michelangelo Buonarroti – care prefigurează această elegie filosofică despre pierderea copilăriei unui individ/ neam! Să nu uităm nici de aserţiunea lui Brâncuşi: „Când nu mai suntem copii suntem deja morţi”. Încotro? este o carte avertisment, apărută, nu întâmplător, în anul Centenarului Marii Uniri. Sper să nu rămână o „vox clamantis in deserto” – glasul celui care predică în pustiu!? Să-l lăsăm pe „Ilie”, în faţa portierei deschise a maşinii… şi să cităm din incipit, pentru   a ilustra ce-i mai important, talentul autoarei: „Se-ntorseseră norii cu susul      în jos, să-şi verse năduful peste satul   uitat între vii. Amarnic năduf, mâhnit  şi-ncruntat… Se-ndârjise s-atârne între cer şi aşezarea satului de câteva zile – zile cât veacuri, jilave şi triste. Plâns după plâns curgea lângă garduri, pe uliţa îngustă, clisoasă. Ici-acolo, năduf obosit de drum lung, zăbovea în băltoace tulburi, mâloase – ochi ipocriţi de Satan.”

 

3 februarie 2018, Bacău               

                                      Petre ISACHI

Referinte specifice

16 alte produse in aceeasi categorie: