Serghei Esenin. Din tenebrele mortii, spre glorie universala

31,90 lei
29,90 lei Reducere: 2,00 lei


Cantitate

0234.537.441 / 0740.429.533

Program: Luni - Vineri » 09:00-16:00


Cuvânt către cititorul inițiat

Literatura rusă a fascinat nu doar prin densitatea valorilor de geniu, ori prin bogăția formelor stilistice, pe care le întâlnește iubitorul de literatură universală de la Antioh Cantemir și Gogol, până la Lev Nicolaevici Tolstoi sau Esenin. Noi, cei care am fost la școală prin anii sovietizării, abia recent ne-am mai curățit de zgura stalinistă. Mai ales că, iată, descoperim la cel care proclamase Sunt ultimul poet cu satu-n glas că visa și să fie învățător, când era la școală, și târziu de tot s-a urcat într-un avion să călătorească în Occidentul Europei. Desigur, multe le-am aflat prea târziu; despre crimele staliniste, ori duplicitatea liderilor regimului sovietic, pe când valahii și moldovenii visau să se unească cu transilvănenii, cum va fi visat elita românească în secolul al XIX-lea.
Ironia istoriei iată că face acum să ne preocupe, chiar pe unul dintre noi, un poet genial rus  Serghei Esenin , martor și participant la Revoluția Bolșevică, declanșată de Vladimir Ilici Ulianov Lenin, cel care ceruse ca țarul Nicolae cu soția sa și toți copiii lor să fie executați fără greșeală în orășelul de dincolo de Urali, unde fuseseră deținuți într-o casă mare cu un beci misterios, chiar după răsturnarea guvernului social-democrat al lui Kerenski; când puternica nobilime rusă fugise din țară, sau organizase trupe militare instruite ani de zile și dădeau lupte crâncene în Siberia și în guberniile uriașului imperiu de la Nistru până în Kamceatka și din Marea Nordului până în Crimeea. Cineva din epocă zice că a fost o lovitură de stat bine pusă la cale de clica lui Lenin  intelectualul rasat, ajutat și de germanii Kaizerului, care vedeau în asta o formulă eficace de a sparge frontul Antantei (Anglia, Franța, Rusia); alții aduc în prim-plan stângăciile guvernării lui Nicolae Romanov, sau asprimea și neomeniile autorităților, dar și suferințele și lipsurile provocate de Primul Război Mondial, la sfârșitul căruia vor muri marile imperii (Ţarist, Austro-Ungar și Britanic), iar soldații simpli din uriașa armată rusă, aflătoare în România și Polonia, au făcut atâta rău strategico-militar, însă și uman. Un haos de nedescris se rostogolea din Pirinei și până în estul Siberiei, iar lumea, încremenită de o elită politică, lipsită de viziune și realism, și-a revenit, câte puțin, doar după ce batalioanele americane au ajuns în Franța, iar principiile de autodeterminare națională lansate de președintele Wilson și acceptate de Lenin, pentru o vreme, s-au impus. Lumea actuală a rememorat anul acesta un veac de la această tragedie a popoarelor europene.
În ce ne privește pe noi, cei care suntem copiii celui de Al Doilea Război Mondial, ne-au marcat destul eroii romanelor antihitleriste, precum și faptul că în chip discret și în șoaptă ne povesteau cei bătrâni cum a fost în bătălia de la Cotul Donului, sau în trădarea de la Odessa, ori în încercarea mareșalului Antonescu de a salva frontul de la Galați-Nămoloasa. Cât privește reziduurile depuse de manualele școlare din anii ’50 nu găsim calificative pentru falsificarea istoriei naționale româneşti.

*
Aprofundând însă, câte puțin, subiectele istoriei trăite, dar și cu ajutorul unor cărți scrise de specialiști ce au demonstrat că au și caracter, am avut revelația unor adevăruri, deocamdată valabile măcar parțial.
Naivi, vulnerabili și duşi de nas, ne-am mirat cum au putut muri, în chip absurd, patru mari poeți ruși geniali, precum Pușkin, Lermontov, Esenin și Maiakovski; cum de se pot găsi asemănări  mari sau mici  între sfârșiturile lui Al. Odobescu, Nicolae Labiș, Adrian Păunescu ori alții.
Ne-am concentrat apoi să înțelegem mai bine antinomiile ce l-au marcat pe Esenin: satul și lumea citadină; tradițiile rusești ale satului  psalmii biblici; Rusia și Occidentul, inclusiv S.U.A., cunoscute de Esenin direct; viața rural-primitivă a satului rus și tehnica elogiată de futuriştii lui Marino; echitatea socială clamată la începutul Revoluției lui Lenin și dictatura bolșevică instaurată rapid prin Securitatea dură de la Moscova.
Șerban Cioculescu l-a calificat pe poetul rus, în cartea sa Aspecte lirice contemporane (București, 1942), ca „un adolescent de geniu în dureroasă criză de creștere” (p. 287). Ne-a atras atenția discreta alunecare a divinului critic George Călinescu spre filosovietismul din anii postbelici, că s-ar observa afinități între spiritul poeziei eseniene și cel al poeziei românești din primele decenii ale veacului trecut, în care accentele poporanist-țărăniste se observau ușor; observa și Eugen Lovinescu. E drept că și registrul în care au fost unele tălmăciri au contribuit la aceasta. Chiar G. Călinescu are un capitol în Istoria... sa intitulat Eseniniștii.
*

Dificultățile apărute la conceperea unui eseu privind biografia și creația unui poet ca Serghei Esenin vin dinspre istorie, tipul de personalitate al creatorului din Reazan, ori din faptul că exegeții și biografii săi  români în primul rând, au în interpretări spiritul epocii în care au trăit (Eugen Lovinescu, George Călinescu, Șerban Cioculescu  înainte de război), (Ștefan Bitan  anii socialismului românesc), Emil Iordache (anii postdecembriști) ş.a.m.d. Însăși creația poetului rus impune perspective diferite pentru o exegeză aplicată; căci poetului i s-a derulat biografia, doar de trei decenii (n. 1895- m. 1925) în câteva etape distincte: copilăria sub aura primitiv-idilică a satului Konstantinovo; anii școlarității la un liceu secundar dintr-un târg rusesc de epocă; interferențele cu formele literare simbolist-imaginiste în care poezia și ideologia, în acei ani, își căutau limpezirea sub vaga protecție a unor Lunacearski și Lenin; ieșirea, în Germania, Franța și S.U.A., cu dezamăgiri, ale unui poet idilico-rural și îndrăgostit; anii tulburi ai frământărilor interferente cu autoritățile bolșevice; pierderea echilibrului personal sub puterile alcoolismului și ale dezamăgirilor existențiale; oscilațiile ideologice provo-cate de accentuarea dictaturii și eșuarea în moarte. Unele documente de istorie literară, sau chiar civile, memorii și amintiri despre S.E. nu sunt nici acum în circulație publică; altele sunt confuze ori sub interpretări ilogice sau de necrezut. Nu mai departe informațiile privind năprasnica sa moarte la hotelul Internațional (fost Angleterre) pe 24 decembrie 1925.

Referinte specifice

Grade 
Daniel 2019-12-20

10 cu felicitari

Recomand cu caldura!

Write your review !

16 alte produse in aceeasi categorie: