Studiu geoeconomic al orasului Vicovu de Sus cu aplicatii in activitatea didactica

46,67 lei


Cantitate

0234.537.441 / 0740.429.533

Program: Luni - Vineri » 09:00-16:00


     Populaţia este unul dintre elementele cele mai importante ale unei regiuni, elementul care dă „culoare” şi care îşi pune foarte mult amprenta asupra peisajului umanizat, fiind un element care depinde foarte mult de condiţiile naturale , social – economice şi istorice, dar le şi influenţează la rândul lui.

       Complexitatea fenomenelor demografice, strânsa interacţiune dintre acestea şi cele social – economice, precum şi implicaţiile acestora asupra calităţii mediului, au generat o preocupare sporită pentru studiile demografice realizate la nivel mondial, naţional sau local.

       Populaţia orasului Vicovu de Sus  este o parte componentă a orizontului local, scopul final al acestui studiu fiind de fapt realizarea unei programe de opţional : „Orasul Vicovu de Sus- studiu geoeconomic”.

    Studiul de faţă încearcă pe de o parte să analizeze evoluţia caracteristicilor demografice ale orasului Vicovu de Sus si  în timp şi să ofere instrumentele de realizare optimă a studiului demografic în şcoală în acord cu principiul enunţat de G. Vâlsan (1931) conform căruia învăţarea geografică trebuie făcută pornindu-se de la cunoscut şi apropiat, la necunoscut şi îndepărtat.

     Analiza în timp a indicatorilor demografici la nivelul acestei unităţi administrative comportă şi o serie de dificultăţi care au împiedicat abordarea acestui spaţiu din punct de vedere al populaţiei. Aceste dificultăţi sunt legate de faptul că înregistrările privind populaţia nu sunt unitare datorită schimbărilor administrativ – teritoriale care s-au petrecut în timp.

    Aspecte privind populaţia zonei se regăsesc în lucrări generale sau cu caracter regional ca: Al. Ungureanu (1980) – Oraşele din Moldova , N. Popp, I. Iosep, D. Paulencu (1975) – Judeţul Suceava, N.Lupu – Bratiloveanu (1992) – Podişul Sucevei. Geografie umană, C. Iaţu (2002) – Depresiunea Rădăuţilor.Studiu de geografie umană ,  C. Ungureanu (2003) - Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1775 – 1918) – aspecte etnodemografice şi confesionale ,  dar şi în lucrări ştiinţifico – metodice ale profesorilor de geografie din zonă.

    În realizarea acestei lucrări s-au întreprins activităţi de documentare prin studiul lucrărilor menţionate la bibliografie şi au fost prelucrate şi analizate serii de date statistice furnizate de instituţiile locale (Primăria orasului Vicovu de Sus  ) sau judeţene (Direcţia Judeţeană de Statistică).

 Autorul

Referinte specifice

14 alte produse in aceeasi categorie: