Planificarea anuala pe domeniul psiho-motric in invatamantul prescolar

18,00 lei


Cantitate

0234.537.441 / 0740.429.533

Program: Luni - Vineri » 09:00-16:00


         Pentru satisfacerea dorinței permanente a copiilor de mișcare, varianta de lucru propusǎ în lucrare și folositǎ ani de-a rândul a condus la obținerea unora dintre cele mai frumoase rezultate privind educația fizicǎ în grǎdinițǎ. Cel mai vizibil rezultat a fost descoperit în cadrul serbǎrilor prin prezentarea unor ansambluri de gimnasticǎ și dansuri scenice, atât de așteptate de pǎrinții copiilor. Astfel, educatoarea a primit dovada cǎ munca și cǎutarea celor mai potrivite soluții în rezolvarea acestui deziderat nu au fost în zadar.

        Aș menționa însǎ faptul cǎ, prin grija realizatoarelor acestei lucrǎri, planificarea inițialǎ a fost adaptatǎ actualei structuri a anului școlar ( douǎ semestre), pǎstrându-i întreg conținutul.

      Fiind convinsǎ de faptul cǎ fiecare reușitǎ începe cu decizia de a încerca vǎ îndemn sǎ aveți încredere în experiența împǎrtǎșitǎ și nu veți regreta.

      Bucuria copiilor, mulțumirea pǎrinților și satisfacția datoriei împlinite ca educator la acest capitol vor deveni, cu siguranțǎ, un balsam pentru sǎnǎtatea sufletului dumneavoastrǎ.

                                               Eu cred cǎ meritǎ sǎ încercați!

Elena Plǎcintǎ- prof.educație fizicǎ- director Grǎdinița AVICOLA ( 1984-1997)

 

Cuvânt înainte

Jocul nu are vârstă. El este o lume a copiilor şi a oamenilor mari, deoarece tuturor le place şi le este necesară deconectarea pe care acesta le-o oferă. Practicarea sportului – prin mijlocirea jocului – înseamnă energie, sănătate şi vitalitate dezvoltând competiţia, iniţiativa şi disciplina.Mişcarea şi activităţile sportive ne dau tuturor : copii , părinţi , educatoare sau bunici o anumită libertate.

            Sportul și mișcarea, reprezintă o condiţie esenţialǎ pentru asigurarea echilibrului dintre efortul intelectual și cel fizic, între sedentarism şi activitate dinamică. Ȋn acest context am considerat oportunǎ și de salutat inițiativa doamnei Coca Chiriac de a aduce în atenția colegilor și pǎrinților importanța mișcǎrii pentru preșcolari în formarea unui corp armonios și sǎnǎtos.

Prof. Mariana Ştefan– inspector pentru învǎțǎmântul preșcolar

 

ARGUMENT

Mulțumiri și gânduri alese primului colectiv de educatoare al Grǎdiniței AGRICOLA, o echipǎ profesionistǎ care a deschis calea celor mai îndrǎgite dansuri pentru copii, celebre prin gingǎșie și suplețe, dansuri care au încununat activitǎțile de educație fizicǎ desfǎșurate consecvent.

“Garda nouǎ”onoreazǎ munca lor, aducând în actualitate aceastǎ lucrare ce constituie o propunere de planificare cu valoare didacticǎ autenticǎ.

Condamnarea la verbalism și inactivitate fizicǎ a copilului preșcolar este un fapt dovedit a fi o amenințare la sǎnǎtatea publicǎ.

Pǎrinții apreciazǎ tot mai frecvent capacitatea tehnologiei ( televizor, tabletǎ, telefon) de a le transforma rapid copilul în ceea ce ei numesc “ copil cuminte”,ignorând privirea hipnoticǎ a acestuia.

Teama de rǎceli îi determinǎ pe pǎrinți sǎ asigure transportul copiilor în mașini, pânǎ în perimetrul locuințelor, grǎdinițelor sau a locurilor interioare de joacǎ.

Grǎdinița și școala sunt adesea orientate preponderant spre domeniile dezvoltǎrii cognitive,limbajului și comunicǎrii, capacitǎților de învǎțare mecanicǎ, în detrimentul dezvoltǎrii fizice și a sǎnǎtǎții, cu repercusiuni și asupra dezvoltǎrii socio-emoționale.Copilul pare a fi abandonat în fața caietelor de lucru, a tabletelor și a medicamentelor administrate la primul strǎnut.

Ȋn acest context socio-familal, cadrele didactice din unitatea noastrǎ au decis sǎ acționeze ferm, derulând o multitudine de activitǎți în aer liber, indiferent de capriciile vremii, desfǎșurând zilnic exerciții fizice, organizând campanii de informareși conștientizare  a pǎrinților asupra importanței jocurilor de mișcare, pentru sǎnǎtatea copiilor.

Deprinderile motrice dobândite în urma desfǎșurǎrii activitǎților propuse în aceastǎ lucrare ating performanța în cadrul dansurilor tematice prezentate semestrial în serbǎri. Uneori, serbǎrile și dansurile sunt prea puțin înțelese de publicul neavizat, însǎ valoarea instructiv- educativǎ este atât de mare încât vom pleda neîncetat pentru acordarea unei atenții deosebite acestor modalitǎți de evaluare a psihomotricitǎții copiilor.Psihomotricitatea este una dintre formele de adaptare la lumea exterioarǎ, care îi permite copilului sǎ desfǎșoare concomitent o activitate de explorare și una intelectualǎ, implicându-se cu întreaga sa personalitate.

Lucrarea de fațǎ rǎspunde cerințelor întocmirii unei planificǎri sǎptǎmânale corecte, care sǎ abordeze stimularea globalǎ a dezvoltǎrii copilului, prin desfǎșurarea unor activitǎți coordonate, cu întrega grupǎ, respectând succesiunea logicǎ a activitǎților de educație fizicǎ specifice vârstei preșcolare.

Prof. Eliza Marga Lǎpușneanu- director Grǎdinița AGRICOLA

 

 

Referinte specifice

14 alte produse in aceeasi categorie: