Rolul discrepantelor eu-lui asupra relatiilor interpersonale la varsta adolescentului

18,95 lei


Cantitate

0234.537.441 / 0740.429.533

Program: Luni - Vineri » 09:00-16:00


 

CUPRINS

 

 

ARGUMENT…………...……………………………………......  5

 

CAPITOLUL I. Relaţia de prietenie………………………......... 7

1. Prietenia şi atracţia interpersonală ……………………… 7

A. Nevoia de afiliere ................................................. 7

B. Factorii atracţiei interpersonale……………......... 8

2. Dezvoltarea psihosocială…………………………...…... 12

3. Prietenia, relaţie interpersonal …………………………. 13

4. Bazele unei prietenii ........................................................ 15

5. Nevoia de prietenie la vârsta adolescenţei ....................... 16

6. Trăsături de personalitate valorizate ................................ 18

7. Singurătatea la adolescenţi ............................................... 23

8. Prietenia, factor terapeutic ................................................ 25

9. Modalităţi de a intensifica prietenia ................................. 27

 

CAPITOLUL II. Empatia ............................................................. 28

1. Delimitări conceptuale ..................................................... 28

2. Funcţiile empatiei ............................................................  30

3. Mecanismul psihologic al empatiei .................................. 33

4. Măsurarea empatiei .......................................................... 38

5. Empatia ca trăsătură de personalitate ............................... 45

6. Empatia şi cunoaşterea interpersonală ............................. 50

7. Antrenamentul empatic .................................................... 53

 

CAPITOLUL III. Auto-dezvăluirea………………….................. 55

1. Definirea conceptului ....................................................... 55

2. Auto-dezvăluirea, formă a comunicării ............................ 55

3. Relaţia auto-dezvăluire – discuţie zilnică ......................... 58

4. Cunoaşterea semnificaţiilor celuilalt în cadrul

    auto-dezvăluirii ................................................................. 60

5. Măsurarea auto-dezvăluirii ............................................... 61

6. Parametrii auto-dezvăluirii ............................................... 63

7. Factorii personali ai auto-dezvăluirii ................................ 64

A. Influenţa apartenenţei sexuale ......................................... 64

B. Apartenenţa culturală ....................................................... 67

C. Structura familială .............................................. 68

8. Auto-dezvăluirea în cadrul relaţiilor interpersonale ......  69

A. Auto-dezvăluirea şi intimitatea .......................... 69

            B. Teoria penetrării sociale ..................................... 70

            C. Atractivitatea şi reciprocitatea ........................... 73

            D. Aprobarea socială .............................................. 75

9. Riscurile auto-dezvăluirii ................................................ 75

 

CAPITOLUL IV. Frăţia ............................................................... 77

1.   Personalitatea primului născut ………………………… 77

2.   Personalitatea fratelui mai mic ………………………… 78

3.   Copilul unic………………………...……………........... 79

4.   Rivalitatea între fraţi …………………………………… 80

5.   Rolul socializator al fratriei ……………………………. 81

6.  Rolul solidarităţii fraterne în reuşita şcolară şi socială .... 83

 

CAPITOLUL V. Sinele .................................................................. 84

1.  Delimitări conceptuale……………...................................84

2.  Aspectele viitoare ale eului…………………................... 87

A.    Teoria eurilor posibile……………...................... 87

B. Teoria discrepanţelor de sine………………......... 88

3.  Acceptarea de sine………………………………............ 91

 

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………. 95

 

 

 

 

Referinte specifice

14 alte produse in aceeasi categorie: