Matematica prin joc sa invatam. Exercitii si probleme, teste de evaluare sumativa pentr clasa I

18,00 lei


Cantitate

0234.537.441 / 0740.429.533

Program: Luni - Vineri » 09:00-16:00


Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu Programa Şcolară în vigoare,aprobată prin ordin al Ministrului Educației Naționale, Nr. 3418/19.03.2013

      Prezenta lucrare cuprinde exerciții și probleme cu grad de dificultate variat șiteste de evaluare sumativă, ce pot oferi atât cadrului didactic, cât și părinților, oimagine completă asupra gradului de formare a competențelor prevăzute deprograma școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, la clasa I.Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor deînvăţare şi a competenţelor dobândite de către elevi în contexte nonformale sauinformale, rezultatele elevilor fiind raportate astfel : pentru calificativul SUFICIENT, elevul trebuie să dovedească dobândireapartială a competențelor, sau competențe neconsolidate, în curs de formare , pentru calificativul BINE, elevul trebuie să dovedească dobândirea majoritățiicompetențelor, pentru calificativul FOARTE BINE, elevul trebuie să dovedească dobândireatuturor competențelor prevăzute de programa școlară.Punând copilul în situaţia de a rezolva probleme, lucrarea urmăreşteconcomitent: formarea deprinderilor de calcul matematic corect,dezvoltarea unei gândiri creative, stimularea curiozităţii, imaginaţiei, tenacităţii şi încrederii în forţele proprii , dezvoltarea simţului estetic şi critic,încurajarea iniţiativei şi a disponibilităţii de a aborda sarcini variate.Această lucrare se doreşte a fi un dialog viu între toţi participanţii la lecţii, înscopul realizării unor situaţii de învăţare interactive şi productive, bazate peinteresul specific vârstei şcolarului din clasa I, adresându-se : ELEVILOR – ca instrument de lucru,ÎNVĂȚĂTORILOR – ca instrument de predare-învățare-evaluare, PĂRINȚILOR – ca instrument de informare asupra traseului educațional pecare trebuie să-l parcurgă copilul la această disciplină și are drept scopconsolidarea cooperării între ELEV – ÎNVĂȚĂTOR – PĂRINTE, caparteneri în procesul instructiv - educativ.Vă urăm succes în parcurgerea sarcinilor de lucru !

Autoarele

Referinte specifice

16 alte produse in aceeasi categorie: