Receptarea romanului "Baltagul" - Repere didactice

18,67 lei


Cantitate

0234.537.441 / 0740.429.533

Program: Luni - Vineri » 09:00-16:00


 

Mihail Sadoveanu a fost, de la primul contact cu opera sa, scriitorul asupra căruia am simţit mereu nevoia să revin „ca la apa cea bună”, ca să folosesc o zicere sadoveniană.

Pe măsură ce experienţa mea de lectură s-a îmbogăţit, proporţional cu anii pe care i-am lăsat în urmă, am descoperit, cu o tot mai mare încântare, noi şi noi aspecte ale universului artistic inepuizabil, circumscris operei sadoveniene.

Noua grila de lectură aplicată operei lui Sadoveanu a fost pentru  mine o binecuvântare,  descoperind, prin intermediul ei, nebănuite, până acum, valori de conţinut şi de expresie sadoveniană.

Am ales să scriu această lucrare  din dorinţa de a-i face şi pe alţii, dar mai ales pe elevi, părtaşi la bucuria şi folosul spiritual al acestui mod de a-l citi pe Sadoveanu, fără ca el să excludă oricare altul.

Mi-am asumat riscul de a mă ocupa de un scriitor pe care mulţi îl consideră perimat şi despre care în ultimii ani se vorbeşte tot mai puţin, preferându-se „răfuiala” post-mortem cu omul Sadoveanu; şi, mai ales, mi-am asumat riscul unei abordări a operei sale dintr-o perspectivă incompatibilă cu postmodernismul, care câştigă tot mai mult teren, în toate sectoarele vieţii literare din zilele noastre.

Am făcut acest lucru din convingerea personală, dacă îmi este permis să o am, că, înainte de a fi racordaţi la tot ceea ce înseamnă Europa de azi, trebuie să fim noi înşine, încercând să regăsim profunzimea fiinţei noastre naţionale.

Sadoveanu ne poate ajuta, pentru că el este unul dintre cele mai importante repere identitare din cultura noastră.

Lucrarea de faţă îşi propune să demonstreze eficienţa pe care o au metodele activ-participative în procesul de instruire, plecând de la faptul că didactica actuală pune accentul pe mobilurile interne (curiozitate, dorinţa de a investiga) şi pe activitatea  din proprie iniţiativă a elevilor. În consecinţă,  se acordă prioritate utilizării unor metode prin care se stimulează prelucrarea şi sistematizarea informaţiilor, producerea de idei originale, reflecţia personală.

Am propus un demers didactic modern, conform programelor şcolare de ultimă generaţie. Am experimentat metode de învăţare fundamentate pe capacitatea elevului de aplicare a conceptelor operaţionale în comentarea textului “Baltagul” de Mihail Sadoveanu.

Consider că autoperfecţionarea, adică experimentarea continuă a metodelor didactice, plierea pe capacităţile intelectuale ale elevilor, proiectarea corectă a conţinuturilor de învăţare, însuşirea unor tehnici cât mai diverse de evaluare şi adaptarea continuă la noutăţile oferite de reforma învăţământului sunt reperele profesionale care trebuie să ne recomande.


CUPRINS

 

ARGUMENT. 3

1. “Baltagul” - roman mitic.. 7

2. Tradiţie şi mit în romanul “Baltagul” de Mihail Sadoveanu   17

3. Importanţa şi locul disciplinei Limba şi literatura română în gimnaziu   21

4. Obiectivele generale ale receptării literaturii în şcoală   23

5. Comprehensiunea şi interpretarea textului literar   24

6. Receptarea textului epic sadovenian “Baltagul”  34

7.  METODELE DIDACTICE.. 46

7.1. CADRUL TEORETIC.. 46

7.2.  DESCRIEREA METODELOR. APLICAŢII. 47

CONCLUZII64

BIBLIOGRAFIE.. 66

 

 

Referinte specifice

16 alte produse in aceeasi categorie: