L’enseignement de la phonétique

19,60 lei


Cantitate

0234.537.441 / 0740.429.533

Program: Luni - Vineri » 09:00-16:00


Argument

 

            Lucrarea de faţă tratează importanţa foneticii în predarea limbii franceze şi a avut ca punct de plecare observaţia conform căreia, în practica pedagogică curentă, nu se acordă întotdeauna aceeaşi importanţă tuturor aspectelor limbii străine studiate, în acest caz, ale limbii franceze, unde, de obicei, se învaţă în special lexicul sau gramatica, acordându-se o atenţie destul de redusă foneticii. Or se ştie că orice act de comunicare nu se poate realiza în afara mecanismelor de fonaţie şi de audiţie, amândouă fiind responsabile de o bună decodare şi re-codare a mesajului. De aceea, este necesar să se înţeleagă că însuşirea unei bune pronunţii într-o limbă străină nu se poate face sporadic, ci ea presupune o muncă de durată şi aceasta trebuie să continue să se desfăşoare la toate nivelurile de studiu, ceea ce ar permite o îmbogăţire progresivă a cunoştinţelor.        

            Interesul pe care îl prezintă tratarea unui astfel de subiect rezultă nu numai din realizarea unei cercetări comparate şi prezentarea rezultatelor într-un domeniu puţin abordat, ci şi din necesitatea de a înarma pe profesorul de limbi străine cu modalităţi de comparaţie, elemente metodologice care să-i servească în abordarea materialului de predare/ învăţare, în comparaţie cu specificul limbii materne şi al particularităţilor de pronunţie proprii zonei Moldovei, de a-l face conştient de obligaţia şi de avantajul de a aborda ştiinţific dificultăţile pe care le întâmpină în predare.

            Lucrarea este structurată în şapte capitole, care vizează: aspectul teoretic, sistemul fonetic francez/ sistemul fonetic românesc, pronunţia în cadrul orei de limba franceză şi la diferite niveluri de studiu, oral/ scris, aspecte metodologice, concluzii.

Capitolul care abordează comparativ sistemul vocalic francez şi sistemul vocalic al limbii române prezintă şi dificultăţile care apar în procesul de predare/ învăţare pentru formarea abilităţilor fonetice şi articulatorii, precum şi influenţele exercitate de pronunţia specifică zonei Moldovei, rezultate din particularităţile acestui grai.

            Un alt capitol important al lucrării este cel care cuprinde exerciţii propuse pentru predarea foneticii franceze.

            Lucrarea se încheie cu câteva remarci metodologice care exploatează rezultatele observaţiilor făcute în capitolele precedente, lărgind orizontul preocupărilor profesorului de limbi străine, în domeniul foneticii şi ortoepiei. Chiar dacă această preocupare nu se realizează în mod direct, ea trebuie să fie o sarcină implicită, constantă.

            Fără a-şi propune să facă din studiul foneticii un scop în sine, această lucrare poate constitui un auxiliar util pentru profesorul de limba franceză, care poate înţelege astfel importanţa foneticii în procesul de predare/ învăţare şi o va putea integra cu uşurinţă,  în mod adecvat, simplu şi plăcut în procesul de învăţare a limbii străine, un proces centrat pe nevoile, dorinţa şi voinţa elevului de a se exprima în această limbă.Autoarea

Referinte specifice

16 alte produse in aceeasi categorie: